card

Лоудстоуне Могул ХХК

Түншүүдийнхээ бизнест түшиг болно

Дэлгэрэнгүй үзэх

Кемп менежмент, катерингийн цогц үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй үзэх
/

Бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа

"Лоудстоуне Могул" ХХК

Бид үйл ажиллагаандаа хуулийн хүрээнд Чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэгчдэдээ хүргэх зорилгоор 2014 онд MNS ISO 9001:2010 Чанарын удирдлагын тогтолцоо-шаардлагыг нэвтрүүлэн гэрчилгээжсэн Катерингийн үйлчилгээний Анхны байгууллага,  2017 онд MNS ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлагыг шинэчлэн нэвтрүүлэн, нутагшуулсан ба  2021 онд Үйлчлүүлэгч, ажилтан нэг бүрийн эрүүл мэнд,  аюулгүй байдлыг эрхэмлэх үүднээс MNS ISO 45001:2018 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн аюулгүй ажиллагааны зөв дадлыг хэвшүүлэх, байгууллага хэрэглэгчийн өмчийг хамгаалах, эрсдэлийг таних, аюулыг бууруулах, арилгахад чиглэсэн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаагаар ханган ажиллаж байна.

Мэдээ Мэдээлэл

Харилцагч Байгууллагууд