Шинэ үеийн гал тогоо

Олон улсын мэргэжлийн тогооч, “FIVE UP” рестораны мэргэжлийн тогооч Д.Буянтай хамтран 2023 оны 3-р сарын 14-31 өдрүүдэд байгууллагын тогооч, ажилчдыг шинэ үеийн гал тогооны  ойлголт олгох, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх,  эрүүл хоол хийх аргад суралцуулах, ажлын байран дахь аюулгүй ажиллагааны дадлага туршлага, ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн онол, дадлага ажил хосолсон сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтын гол зорилго нь:

  • Ажилчдад мэдлэг мэдээлэл олгох
  • Тогооч нар эрүүл хоол хийх арга барилд суралцсан байна.