card

Хүний нөөц

Лоудстоуне Могул ХХК нь зөвхөн эрх зүйн бүрэн чадамжтай буюу 18 нас хүрсэн ажил горилогчийг ажилд авах бөгөөд хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг гүйцэтгэхдээ сонгон шалгаруулалтыг үнэн зөв, шударга явуулах зарчмыг баримтлан ажлын зарыг олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй хэлбэрээр байршуулж, түгээнэ.

Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Нээлттэй ажлын байрны мэдээлэл