card

Кемпийн бүтээн байгуулалт

Манай байгууллага нь аливаа шинэ төсөлд Захиалагч байгууллагын хүсэлтээр Монгол орны төв суурин газар болон алслагдмал, дэд бүтэц хөгжөөгүй газар шинэ кемпийг төлөвлөх, бүтээн байгуулалтын зураг төсөл гаргах, барилга баригдах, ашиглалтад орох хүртэлх бүх үйл ажиллагаанд зөвлөмжлөн хамтарч, стандартын шаардлагад нийцсэн цогц бүтээн байгуулалтыг бий болгон ажиллах бүрэн чадамжтай.

Бусад үйл ажиллагаа