card

Цэвэрлэгээ үйлчилгээ

Төслийн хэмжээнд байгаа нийт обьектуудын өдөр тутмын болон их цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйтгэлийг чанар стандартын дагуу мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэдэг.

Үүнд: Амьдрах өрөө, оффисын байр, нийтийн ариун цэврийн өрөө, халуун ус, зөөврийн хоолны орчин кемп доторх болон гадна орчмын талбай, уурхайн бүсүүдийн ажил амралтын байр болон бусад обьектууд зэргүүд багтана.

Тогтмол хугацаанд нийт обьект болон хог хаягдлын орчинд ариутгал, халваргүйжүүлэх, шавж мэргэч устгалын үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллагуудаар хийлгэн хамтран ажилладаг.

Бусад үйл ажиллагаа