card

Угаалгын үйлчилгээ

Кемпийн оршин суугчдын хувцас, цагаан хэрэглэлийг тогтсон хуваариар хүлээн авч, ОУ-ын угаалгын стандарт болон байгууллагын дотоод угаалга цэвэрлэгээний журмын дагуу чанарыг алдагдуулалгүй гүйцэтгэж, үйлчлүүлэгчид заасан хугацаанд хүлээлгэн өгч, сэтгэл ханамжийг бүрэн хангасан цэвэр таатай байдлыг ханган ажиллаж байна.

Бусад үйл ажиллагаа