card

Бараа бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэлт

Бид үйл ажиллагаандаа MNS ISO 9001:2016, MNS ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлсэн нь бараа бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлэлтийн бүх үйл явц алхамуудад чанар, эрүүл ахуйн мөн аюулгүй байдлын хяналтыг тавьж  шаардлага хангасан чанартай, баталгаатай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэн ажиллаж байна.

Бусад үйл ажиллагаа