ХАБ-ыг Эрхэмлэгч ажилтан -2 аян

Лоудстоуне Могул ХХК нь “ХАБЭА-н сар”-ийг угтан ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоонд ажилтнуудын мэдээлэл, мэдлэг оролцоог нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийн осол авааргүй ажиллах арга барилыг эзэмшүүлэн тасралтгүй сайжруулалтыг хийх, ажилтан бүр ХАБЭА-н ажилтан байх ухамсарыг бий болгох зорилготойгоор "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрхэмлэгч ажилтан -2 аян"-ыг амжилттай зохион байгууллаа. 

Энэхүү аянд байгууллагын нийт ажилтнууд хамрагдсан бөгөөд 

  1.  Т. Төгсжаргал     1-р байр 
  2.  Б. Энхтуяа          2-р байр 
  3. С.Нандинбилэг, Б. Наранцэцэг, Н. Нарантуяа нар   3-р байр тус тус шалгарч мөнгөн шагнал, өргөмжлөл, дурсгалын зүйлээр шагнагдлаа. 

НЭН ТҮРҮҮНД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА