Мэргэшсэн нягтлан бодогч нараа дэмжин ажиллаа

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтаас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг  “Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын спортын 13” дахь удаагийн тэмцээнийг ивээн тэтгэлээ.