МНО ХХК гэрээ байгууллаа

 “Лоудстоуне Могул” ХХК нь 2014 оны 1 сараас эхлэн Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн Хүрэн Шандын нүүрсний уурхайн ажилчидад кемп менежмент, катерингийн цогц үйлчилгээ үзүүлэхээр шалгарч, олборлон гүйцэтгэгч “Уул уурхайн үндэсний олборлогч” ХХК-тай гэрээ байгуулан, ажлаа эхлүүллээ.